Data de actualización: 10/09/2021

Esta política describe o tratamento dos teus datos persoais por parte da Fundación Eira a través da páxina web https://eiradaxoana.gal.

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

Para os efectos da lexislación de protección de datos aplicable (incluído o Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 [o «RXPD«]), a Fundación Eira é a responsable do tratamento dos teus datos persoais.

Os datos de contacto:

 • Enderezo postal: Avenida de Castelao 20, baixo 15704 Santiago de Compostela
 • Responsable de protección de datos: fundacion@eiradaxoana.gal
 • N.I.F.: G70424734.

QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

As categorías de datos que precisaremos de ti clasifícanse en:

 • Datos de identificación e contacto.
 • Información de facturación e pagamento.
 • Datos de conexión, navegación.

1.- Datos identificación e contacto: A Fundación Eira tratará os seguintes datos cando cubras o formulario de contacto dispoñible na web :

 • Nome e apelidos
 • Enderezo electrónico
 • Calquera outra información que nos proporciones na consulta.

2.- Datos de facturación e pagamento: A Fundación Eira recollerá os seguintes datos cando cubras o formulario de doazóns para poder expedir o correspondente certificado

 • Nome e apelidos
 • Enderezo postal
 • Enderezo electrónico
 • NIF/CIF/NIE
 • Cantidade doada
 • Método de pago
 • Calquera outra información que nos proporciones na consulta.

 3.- Datos persoais recollidos por nós:

Con respecto a cada unha das veces que entres no Sitio, a Compañía recollerá e tratará os seguintes datos persoais de forma automática:

 • Información técnica, incluído o enderezo de protocolo de internet (enderezo IP) que se utiliza para conectar o teu ordenador a Internet, os teus datos de acceso, o tipo de navegador e a súa versión, o sistema operativo e a plataforma.
 • Información sobre a túa visita a https://eiradaxoana.gal , incluídos os localizadores uniformes de recursos completos (URL), os servizos que viches ou buscaches; os tempos de resposta da páxina; os erros de descarga; a duración da visita, información sobre a túa interacción no Sitio (por exemplo clics e/ou desprazamentos do rato), e os métodos utilizados para saír do Sitio.
 • Información obtida a través dos rastros utilizados pola Fundación Eira na web https://eiradaxoana.gal.

PARA QUE FINALIDADES EMPREGAMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

A Fundación Eira tratará os teus datos persoais para os seguintes fins:

 • Intereses lexítimos: trataremos os teus datos persoais cando a Fundación Eira necesite cumprir cos seus intereses lexítimos, e en particular:
  • Para comunicarse contigo.
  • Para axudar a preservar a vixilancia, administración e protección dos seus servizos, contido, e páxina web.
  • Para personalizar a súa páxina web ou servizos, e para permitirche participar en elementos interactivos da nosa páxina web.
  • En caso de facer una doazón, para poder expedir o correspondente certificado.

Os campos dos devanditos formularios son de cumplimentación obrigatoria, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se achegan eses datos.

CON QUEN COMPARTIMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro salvo obrigación legal.

Sen prexuízo do anterior, a Compañía non transferirá os teus datos a países fóra da Unión Europea.

QUE DEREITOS TEÑO EN RELACIÓN COS MEUS DATOS PERSOAIS?

Tes dereitos relacionados coa información persoal que temos sobre ti. Poderaste dirixir a nós co fin de poder exercitar:

 1. O dereito de acceso aos teus datos persoais;
 2. O dereito de rectificación dos teus datos persoais (se son incorrectos, incompletos ou non están actualizados);
 3. O dereito de portabilidade dos teus datos persoais (é dicir, o dereito a transferir os teus datos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado, comunmente utilizado e lexible por máquina);
 4. O dereito de supresión dos teus datos persoais; ou
 5. O dereito á limitación do tratamento dos teus datos persoais.
 6. O dereito a non ser obxecto dunha decisión automatizada (incluído o perfilado). Ten dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no procesamento automatizado.
 7. O dereito a revogar o consentimento. Se nos deu o seu consentimento para un tratamento de datos específico, informámoslle que pode retiralo en calquera momento.
 8. O dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. Se nalgún momento non está satisfeito ou preocupado por como respondemos á súa solicitude, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Así mesmo, tes dereito a opoñerte ao tratamento de datos persoais cando estea baseado nos nosos intereses lexítimos e /ou teña por obxecto a mercadotecnia directa. Ademais, naqueles casos en que a Fundación Eira che pediu o consentimento para tratar os teus datos persoais, tes dereito a retirar o devandito consentimento tal e como o explicamos anteriormente.

Naqueles casos en que a Fundación Eira necesita os teus datos persoais para cumprir coas súas obrigas legais ou contractuais, a prestación dos devanditos datos persoais é obrigatoria. Se non se proporcionan estes datos, a Fundación Eira non poderá manter a súa relación contractual contigo nin cumprir coas súas obrigas. Nos demais casos, é opcional a prestación dos datos persoais que foron solicitados.

A Fundación Eira desexa responder de forma satisfactoria a calquera pregunta que teñas sobre a maneira en que trata os teus datos persoais.

Poderás obter máis información sobre os nosos prazos de retención e exercitar os dereitos antes mencionados por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico a a dirección fundacion@eiradaxoana.gal ou por correo postal na dirección: Av. de Castelao 20, baixo 15704 Santiago de Compostela.

DURANTE CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Conservamos os datos persoais durante o tempo que os necesitamos para lograr as finalidades anteriores. Polo mesmo motivo, suprimiremos ou anonimizaremos os datos persoais ao que deixen de ser necesarios para lograr as devanditas finalidades, salvo que resulte necesario mantelos (debidamente bloqueados) durante un período máis longo de tempo cando exista unha obriga legal ou regulamentaria ou cando os datos persoais sexan necesarios para establecer, exercitar e/ou defender reclamacións xurídicas reais ou potenciais, investigacións ou procesos similares.

Que tipos de rastros hai e que uso facemos deles no Sitio?

O tratamento dos rastros rexerase de acordo co establecido na Política de rastros da Compañía, accesible aquí: POLÍTICA DE RASTROS.

Actualizacións da nosa política de privacidade

Esta política de privacidade pódese actualizar periodicamente para reflectir cambios nas nosas prácticas sobre a información persoal. Publicaremos un aviso destacado no Sitio para notificarche calquera cambio significativo na nosa política e indicaremos na parte superior da política cando se actualizou por última vez.