A Eira da Xoana é un proxecto ecoloxista e sociocultural, nacido e integrado en ADEGA.

Desenvolve a súa actividade de potenciación da cultura galega e de concienciación ambiental desde Ramil (Agolada), onde conta cunha pequena casa rehabilitada e uns ferrados de terra, parte dos cales están dedicados á recreación de bosque autóctono.

O proxecto funciona con traballo voluntario e achegas de recursos naturais, de materiais e económicas, sendo estas últimas necesarias para o mantemento da edificación, labores que precisan de maquinaria específica…

A Eira da Xoana está constituída como fundación (Fundación Eira) e recoñecida “de interese galego”; as doazóns á Fundación Eira teñen dereito a dedución na cota do IRPF.

Tes dúas formas de facer a túa achega:

  1. Tarxeta de débito/crédito: Se elixes esta forma de pagamento serás redirixido a nosa pasarela segura de cobro «online», onde terás que introducir os datos da túa tarxeta bancaria. Unha vez feito isto, se o importe é superior a 50,00 €, por protocolo de seguridade, serás reenviado á pasarela de pagos «online» do banco asociado a esa tarxeta para aceptar o pagamento. En caso contrario, se o importe é de 50,00 € ou inferior, o pagamento realizarase de forma automática. Ó facer o pagamento recibirás dúas mensaxes no enderezo de correo que facilitaches no formulario. A primeira delas será de confirmación dos datos que nos enviaches. A segunda será a confirmación de que a operación realizouse correctamente.
  2. Transferencia bancaria: Se elixes esta forma de pagamento, despois de cumprimentar o formulario e envialo, recibirás  no enderezo de correo que nos facilitache no formulario, dúas mensaxes. A primerira delas será de confirmación dos datos que nos enviaches. Na seguda mensaxe de correo recibirás o número de conta e as instruccións para facer a transferencia. En caso de que necesites o número de conta o podes pedir no enderezo doazons@eiradaxoana.gal
  3. Transferencia no banco: Se non queres facer operacións a través de banca online podes ir a calquera oficina de ABANCA e facer o ingreso na conta da Fundación Eira. Se elixes esta forma de pagamento, precisamos que nos achegues o teu DNI para a deducción de facenda.

Podes facer a túa doazón a través deste formulario, cubrindo tódo-los campos:    Quero que o meu nome e apelidos aparezan na listaxe pública de doantes:
    SiNon

    Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.