Avisos legais

O presente Aviso Legal regula as condicións xenerais de acceso e emprego do sitio web accesible na dirección URL http://eiradaxoana.gal (en adelante, o sitio web), que Fundación Eira pon a disposición dos usuarios de Internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe leer atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasiones no que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, o a causa dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou ea práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón Social da Empresa: Fundación Eira
Domicilio social: Travesa dos Basquiños, 9-Baixo
Poboación: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
C.P.: 15704
C.I.F./D.N.I.: G70424734
Teléfono de contacto: 659683384
Correo electrónico: fundacion@eiradaxoana.gal
Datos rexistrales: Figura inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2.- OBXETO.

O sitio web facilita ós usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Fundación Eira a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito do acceso e utilización da web.
O acceso á web ten carácter gratuito para os usuarios da mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa suscrición o rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma empregado polo titular na web será o galego. Fundación Eira non se responsabiliza da non comprensión ou entendimento do idioma da web polo usuario, nin da súas consecuencias.
Fundación Eira poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar éstos dentro da web, como a forma na que se accede a éstos, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar ós usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización da Fundación Eira, nin remitir publicidade ou información valéndose para elo dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de si a utilización é gratuita ou non.
Os enlaces ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas suas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non puidendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incurrir en accións desleais ou ilícitas en contra de Fundación Eira.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso a web como o uso inconsentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Fundación Eira non responderá de ningunha consecuencia, dano o perxuicio que puideran derivarse de dito acceso o uso. Fundación Eira non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse o sistema informático do usuario (hardware e software), ou os los ficheiros os documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:
– A presenza dun virus no ordenador do usuario que se empregou para la conexión a los servicios y contenidos de la web,
– un mal funcionamento do navegador,
– e/ou do uso de versions no actualizadas do mesmo.

Fundación Eira non se fai responsable da fiabilidade e velocidade dos hiperenlaces que se incorporen á web para a apertura doutras. Eira da Xoana non garante a utilidade destas ligazóns nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que o usuario pode acceder a través destas ligazóns nin do bo funcionamento destes sitios web.
Fundación Eira non será responsable de virus ou outros programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios cando acceden ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que se accede a través de ligazóns deste sitio web.

6.- EMPLEO DA TECNOLOXÍA “COOKIES”.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade de Fundación Eira, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como os contidos que alberga. Calquera uso do sitio web ou dos seus contidos debe ser exclusivamente privado. Está reservado exclusivamente a Fundación Eira, calquera outro uso que implique a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, de xeito que ningún usuario poida empregar realizar estas accións sen a previa autorización por escrito da Fundación Eira.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Para consulta a nosa política de privacidade e protección de datos, preme no seguinte enlace

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE.

Este Aviso Legal interpretarase e rexerase de acordo coa lexislación española. A Fundación Eira e os usuarios, que renuncian expresamente a calquera outra xurisdición que lles sexa de aplicación, remítense aos xulgados e tribunais do enderezo do usuario para calquera disputa derivada do acceso ou do uso do sitio web. No caso de que o usuario estea domiciliado fóra de España, Fundación Eira e o usuario, remítense, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición, aos xulgados e tribunais do domicilio de Fundación Eira.