SÁBADO 14 DE OUTUBRO: HOMENAXE ÁS PERSOAS CRENTES COMPROMETIDAS CO PAÍS. MARÍA, TERESA E PILAR WIRTZ

Monxas da Compañía de Maria, pola súa opción polo rural galego, foron para Bazar, aldea de Santa Comba, desde onde continuaron co seu compromiso de contribuír a construír un mundo máis xusto.
Ao acto, no que estará presente Maria Pilar, estan chamadas as persoas e os colectivos que queiran manifestar o seu recoñecemento a algún aspecto da intensa traxectoria vital de todas ou de algunha das homenaxeadas.

Comments are closed.