DOMINGO 5 DE NOVEMBRO: XII FEIRA NA EIRA, SAÍDA MICOLÓXICA, OBRADOIROS DE MÚSICA… 

 

Formulario para inscribirse na XII Feira na Eira para xente artesá e produtora

NOME DO POSTO

PARTICIPACHES EN OUTRA FEIRA:

SiNon

DATOS PERSOAIS DO/A ARTESÁN/-Á OU PRODUTOR/-A

Nome e apelidos

Enderezo

Poboación

Provincia

Teléfono/s

Email

DATOS DO POSTO

Sector ao que pertence

ArtesaníaAlimentación

Obradoiro de demostración?

SiNon

PRODUTOS QUE CONTÉN

INFRAESTRUCTURA DA QUE DISPÓN

    Tipo (mesa, carpa..)

    Dimensións en metros

DATOS PARA ORGANIZAR OS POSTOS

Día da montaxe
SábadoDomingo

Necesito sitio nas carpas da organización
SiNon

OUTRAS OBSERVACIÓNS

En , a de do 2017

Comments are closed.